Privacy Statement | Uw betrouwbare woningdeskundige | A&T Vastgoed - A&T Vastgoed | Aankoop - Taxatie - Vastgoed

Privacyverklaring

A en T Vastgoed B.V. verzamelt, verwerkt en slaat persoonsgegevens op van consumenten, makelaars en intermediairs die opdrachtgever of verkoper zijn voor het uitvoeren van aankoopopdrachten en taxaties van vastgoed. De gegevens zijn onder andere naam, adres, (contact)personen, telefoonnummers, email adressen en gegevens omtrent het aan te kopen of het te taxeren object.

Het doel van de verzamelde gegevens is:

Het uitvoeren van een aankoopopdracht, bouwkundige inspectie of taxatie;
Inzicht te krijgen en strategie te maken over aan te kopen object;
Het opstellen van een taxatierapport en (laten) valideren bij het NWWI en het opmaken van een bouwkundig inspectierapport.
Het beschikbaar stellen aan de opdrachtgever, intermediair; NWWI, verkoper(s), makelaar en de aangegeven derden;
Het advies geven omtrent marktwaardes ende  bouwkundige staat van objecten.
A en T vastgoed B.V. zal de gegevens enkel aan anderen dan aangegeven derden verstrekken indien zij daartoe op wettelijke gronden verplicht is.

Beveiliging gegevens en bewaartermijnen
A en T Vastgoed B.V. zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

Uw rechten
U hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die A en T Vastgoed B.V.  over u (heeft) verzamelt en om deze te rectificeren, aan te vullen of verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt een mail sturen met uw verzoek onder vermelding van uw naam en adres aan info@atvastgoed.nl. A en T Vastgoed B.V. zal binnen 4 weken reageren op uw verzoek of bezwaar.

Klachten
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons kunt u een mail sturen naar info@atvastgoed.nl. Wij zullen binnen 4 weken reageren. Indien u ontevreden bent over de afhandeling kunt u naar de rechter gaan. Lees op de website van de autoriteit persoonsgegevens meer over klachtafhandeling: autoriteit persoonsgegevens 

Wijzigingen
A en T Vastgoed B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy Statement worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement. Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

A en T Vastgoed B.V.
Roulet 5
5171 SE Kaatsheuvel
Tel +31 (0)416 280063
E-mail: info@atvastgoed.nl