Wwft en AVG - A&T Vastgoed | Aankoop - Taxatie - Vastgoed

Wwft en AVG

Wwft en AVG

In het kader van het actief opvolgen van de Wwft en AVG werken we samenwerkings contract gesloten met ComplyNow.

De Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Voor bepaalde beroepsgroepen brengt de Wwft in Nederland een specifieke verantwoordelijkheid met zich mee. Om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, zijn deze groepen als poortwachter aangewezen. 

Poortwachters worden geacht: 

  • Extra alert te zijn op risico’s rondom hun cliënten en ongebruikelijke transacties binnen de organisatie.
  • In hun dagelijks werk inspanningen te leveren om een drempel te vormen tegen witwassen en terrorismefinanciering.  
  • Bij te dragen aan de integriteit van de financiële sector.

Zowel aankoopmakelaars, verkoopmakelaarsverhuurmakelaars als taxateurs  hebben de rol van poortwachter toegewezen gekregen.

De AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 2018 hebben alle bedrijven en organisaties binnen de EU met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) te maken. Deze wet bepaalt dat voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens aan diverse verplichtingen moet worden voldaan.