Taxateurs - A&T Vastgoed | Aankoop - Taxatie - Vastgoed

Taxateurs

Taxatie opdrachten uitvoeren voor A&T Vastgoed BV?

Met regelmaat hebben wij taxatie aanvragen die buiten onze werkgebieden liggen en taxatie aanvragen die wij i.v.m. belangenverstrengeling niet uit mogen voeren. Voor deze opdrachten zoeken wij vaste taxateurs / partners die deze opdrachten volgens de 6 zekerheden van A&T Vastgoed uit willen voeren.

De administratieve vergoeding die wij hiervoor rekenen is € 50.- per opdracht. Wij zetten de opdracht in NWWI en nemen het incassorisico voor onze rekening. Wij factureren de klant en u aan ons. Wij betalen uw nota binnen 14 dagen!

Om succesvol samen te werken moet u zich wel conformeren aan de zekerheden van A&T Vastgoed. Deze zijn:

► Ingeschreven staan bij het NRVT en aangesloten bij het NWWI

► Garantie. Uw rapporten moet door allen banken in Nederland worden geaccepteerd 

► Klant staat centraal

► Afspraak maken binnen 1 werkdag en binnen 5 dagen het rapport klaar

► Terugkoppeling taxatie datum en gereed melding NWWI naar A&T Vastgoed mailen

► Uw factuur aan ons mailen

Interesse? Neem snel met ons contact op.

Contact