A&T Vastgoed biedt u begeleiding en ondersteuning in elke fase van het kopen van een huis. - A&T Vastgoed | Aankoop - Taxatie - Vastgoed

A&T Vastgoed biedt u begeleiding en ondersteuning in elke fase van het kopen van een huis.

Stap 1: gratis intake gesprek

Onder het genot van een kopje koffie bij u thuis of bij ons op kantoor bespreken we uw woonwensen, mogelijkheden en maken we een stappenplan.

Stap 2: ondersteuning en begeleiding bij de bezichtiging

We maken een afspraak met de verkoper om samen naar de woning te gaan. Tijdens dat bezoek vertellen we wat we zien en denken van de algemene staat van onderhoud, de aanwezige isolerende voorzieningen, of er gebreken zijn en wat we van de locatie en omgeving vinden.

Stap 3: wel of niet doorgaan met de aankoop!

Na de bezichting gaan we samen in overleg, gaan we door of voldoet de woning niet aan uw woonwensen! Als u besluit om door te gaan maken we een bezichtigingsverslag op en bespreken we met u de kansen en de mogelijkheden. 

Stap 4: onderzoek en analyse

Wij doen juridisch onderzoek bij het kadaster en checken het bestemmingsplan. We vragen informatie op over de woning bij de vereniging van eigenaren, bij de verkopers of de verkopend makelaar. Hoe lang staat de woning te koop? Hoe zit het met soortgelijke woningen? Uiteindelijk komen we tot een marktwaarde waarvan wij denken wat reëel is.

Stap 5: rust en succes bij uw onderhandeling

Met die marktwaarde en in nauw overleg gaan we voor u onderhandelen. Dat geeft rust en het levert u geld op; wij kennen de markt en de ‘regels van het spel’ en kunnen dus scherp voor u onderhandelen. We stellen ook de ontbindingsvoorwaarden op – als passende financiering ontbreekt of als er uit het bouwtechnisch onderzoek gebreken naar voren komen die niet acceptabel zijn.

Stap 6: een uitstekende afhandeling

Alle afspraken rondom de aankoop zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Die wordt opgesteld door de verkopende makelaar. Dan moet u denken aan: de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden voor financiering, de drie dagen bedenktijd, eventuele ontbindende voorwaarden voor het bouwtechnisch onderzoek, notaris, etcetera. Wij kijken het koopcontract na, adviseren over aanpassingen en bijstellingen en adviseren in de keuze van een goede en goedkope notaris. Dat kan overigens honderden euro’s schelen.

Let op! Voor de financiering van uw huis heeft u een taxatierapport nodig. Uw eigen aankoopmakelaar is niet onpartijdig (belangen verstrengeling) en mag dit dus niet opmaken. 

Stap 7: Voorbereiding op de aanstaande verhuizing

Nadat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen is de koop van de woning definitief. Dan is het tijd om keuzes te maken en diverse zaken te regelen zoals: het verhuisbedrijf, de energieleverancier, een opstalverzekering, TV en internet leverancier, water aansluiting etcetera...

Stap 8: de overdracht / eindinspectie

Dan is het zover, op de datum van overdracht voeren we de eindinspectie uit, nemen we de meterstanden van gas, water en elektra op, controleren de notariële akte van levering en de afrekening van de notaris.

Meer informatie aankoopbegeleiding