Desktop taxatie - A&T Vastgoed | Aankoop - Taxatie - Vastgoed

Desktop taxatie

Desktop taxatie

Een desktoptaxatie is een modelmatige taxatie (computermodel) en wordt beoordeeld door een taxateur vanachter zijn bureau. Er vindt geen fysieke inspectie door een taxateur van de woning plaats.

Calcasa faciliteert de desktoptaxatie. A&T Vastgoed, de bank of de hypotheekadvisier meldt de opdracht voor de desktoptaxatie aan bij Calcasa. A&T Vastgoed ontvangt vervolgens het modelwaarderapport en beoordeelt of het modelwaarderapport geschikt is om te vergelijken met uw woning.

Een modelwaarde wordt vastgesteld aan de hand van referenties. Het is zaak dat deze dichtbij liggen, gelijksoortig zijn en niet al te oud. De modelwaarde leverancier hangt er een betrouwbaarheidsfactor aan. Deze moet minimaal 90% zijn. Als beide rapporten dit niet hebben, dan kan er geen desktoptaxatie worden gemaakt. 

Naast de twee modelwaarderapporten beoordeelt de taxateur de woning vanachter zijn bureau. Als deze marktwaarde meer dan 10% afwijkt van de modelwaarderapporten, wordt het rapport alsnog niet geaccepteerd door de bank. Een lokaal werkende taxateur van A&T Vastgoed, die dus goed bekend is in zijn werkgebied, wordt hoger ingeschat dan een modelwaarderapport. Bovendien zijn niet alle woningen geschikt om modelmatig te taxeren, denk dan aan vrijstaande / unieke woningen of woningen met een appartementsrecht.

Als modelwaardes niet geschikt zijn om bovenstaande redenen dan moet er alsnog een fysieke taxatie plaats vinden! Het nadeel daarvan is dan de dubbele kosten, 1 x voor de bureauwaardering en 1 x voor de fysieke taxatie!

Voordat u een opdracht geeft voor een desktoptaxatie, doe dan eerst goed navraag bij uw hypotheekadviseur of bank, of de desktoptaxatie wel geaccepteerd wordt als vervanger van het taxatierapport.

Acceptatie door banken

De Desktop taxatie wordt momenteel alleen nog door ING, Lothypotheken en NIBC geaccepteerd. In de toekomst zullen meer banken Desktop gaan accepteren als dat de financiering toelaat.

Meer informatie desktop taxatie