Bureauwaardering - A&T Vastgoed | Aankoop - Taxatie - Vastgoed

Bureauwaardering

Bureauwaardering

Een bureauwaarding is een modelmatige taxatie (computermodel) en wordt beoordeeld door een taxateur vanachter zijn bureau. Er vindt namelijk geen fysieke inspectie door een taxateur van de woning plaats.

Het NWWI faciliteert de bureauwaardering. A&T Vastgoed meldt de opdracht voor bureauwaardering aan bij het NWWI en ontvangt het modelwaarderapport. Vervolgens wordt er eerst beoordeeld of het modelwaarderapport met daarin de vergelijkende referentiewoningen geschikt zijn om te vergelijken met uw woning.

Een modelwaarde wordt vastgesteld aan de hand van referenties. Het is zaak dat deze dichtbij liggen, gelijksoortig zijn en niet al te oud. De modelwaarde leverancier hangt er een betrouwbaarheidsfactor aan. Deze moet minimaal 90% zijn. Als beide rapporten dit niet hebben, dan kan er geen bureauwaardering worden gemaakt. 

Naast de twee modelwaarderapporten beoordeeld de taxateur de woning ook vanachter zijn bureau. Als deze marktwaarde meer dan 10% afwijkt van de modelwaarderapporten, wordt het rapport alsnog niet geaccepteerd door de bank. Een lokaal werkende taxateur van A&T Vastgoed, die dus goed bekend is in zijn werkgebied, wordt hoger ingeschat dan een modelwaarderapport. Bovendien zijn niet alle woningen geschikt om modelmatig te taxeren denk dan aan vrijstaande / unieke woningen of woningen met een appartementsrecht.

Als modelwaardes niet geschikt zijn om bovenstaande redenen dan moet er alsnog een fysieke taxatie plaatsvinden! Het nadeel daarvan is de dubbele kosten, 1 x voor de bureauwaardering en 1 x voor de fysieke taxatie. 

Voordat u een opdracht geeft voor een bureauwaardering, doe dan eerst goed navraag bij uw hypotheekadviseur of bank, of de bureauwaarding wel geaccepteerd wordt als vervanger van het taxatierapport.

Acceptatie door banken

De bureauwaardering wordt momenteel alleen nog door ASR en bijbouwe geacepteerd. In de toekomst zullen steeds meer banken overgaan op bureau waarderingen.

Meer informatie bureauwaardering