0416 - 280 063info@atvastgoed.nl

Herbouwwaarde

Home / Taxatie woningen / Herbouwwaarde

Herbouwwaarde

Is het bedrag dat nodig is om een woning of bedrijfspand opnieuw op te bouwen op dezelfde locatie met dezelfde bestemming.

Een woning of bedrijfspand moet u verzekeren tegen brand, storm of ander calamiteiten. De zogenaamde opstal verzekering. Om er zeker van te zijn dat de verzekeraar de volledige schade dekt  moet u van het object een herbouwtaxatie laten maken en deze doorgeven aan de verzekeraar. Op deze manier voorkomt u dat het object onderverzekerd is tegen boven genoemde calamiteiten. Op het polis blad staat de verzekerde herbouwwaarde van uw opstal vermeld . Herbouwwaarde taxaties zijn maatwerk en moeten opgesteld en uitgevoerd zijn conform Art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek.

Herbouwwaarde Artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek:

Het totale bedrag dat nodig is om gebouwde onroerende zaken, met inbegrip van de aard- en nagelvaste voorzieningen, zowel qua omvang als kwaliteit en constructie in gelijke vorm en architectuur op dezelfde locatie te doen herbouwen, inclusief alle noodzakelijke en gebruikelijke bijkomende kosten.

 Een herbouwwaarde taxatie is nodig omdat:
  • Het verplicht gesteld door verzekeraars
  • Voorkomen van onderverzekering bij schade
  • Voorkomen van een te hoge verzekeringspremie
  • en het voorkomen van discussie.

Bereken samen met u verzekeringsadviseur  de herbouwwaarde van uw woning! (PDF)

De meter bestaat uit een formulier en een toelichting. Elk jaar worden de bedragen op het formulier aangepast aan de dan geldende herbouwkosten. In principe is de herbouwwaarde meter niet bedoeld voor particulieren.  Ook moet u informeren bij uw verzekeringsadviseur of dat de herbouwwaardemeter wel of niet bindend is.

Wilt u discussie voorkomen laat A & T Vastgoed een herbouwwaarde taxatie uitvoeren en u bent gegarandeerd tegen onderverzekering verzekerd. Voor het tarief (woningen tot 500m3) € 175,- hoeft u het niet laten.  Als de geldigheidsduur van uw herbouwwaarde taxatie  afloopt, maken wij een nieuwe tegen  gereduceerd tarief.