0416 - 280 063info@atvastgoed.nl

Kwaliteit

Home / Kwaliteit

NRVT

Het NRVT staat voor Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit register is een onafhankelijk centraal persoonsregister voor taxateurs. De taxateurs van A&T Vastgoed zijn ingeschreven in dit register. Het NRVT is een stichting die vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel registreert. Dit nieuwe register voor uitsluitend vastgoedtaxateurs onderstreept dat de vastgoedtaxateur een professional is met een eigen discipline; het zorgt voor uniformiteit middels heldere gedrags- en beroepsregels en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Alseen taxateur is ingeschreven bij het NRVT, krijgt hij/zij de titel ‘Register-Taxateur’ (RT): een waarborg voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid die u biedt aan de markt.
Een Register-Taxateur draagt bij aan het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep.

NWWI

NWWI

Het NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen zoals: inschrijving in het taxateurs register, het volgen van permanente educatie, lid van zijn van een branche vereniging en een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebben kunnen zich aansluiten bij deze stichting. Een taxatierapport moet aan een aantal wettelijke normen voldoen. Deze  normen zijn opgesteld door het WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen). Het NWWI controleert (valideert) en ziet er op toe dat de taxatierapporten uniform en volgens de wettelijke normen is opgesteld. A & T Vastgoed voldoet aan bovengenoemde strenge toelatingseisen en is al jarenlang  aangesloten bij het NWWI.

Taxateurs Unie

taxUnie

Is een bedrijf/organisatie net zoals het NWWI.  Taxateurs Unie valideert / controleert taxatierapporten op uniformiteit en dat de rapporten  volgens de wettelijke richtlijnen door de taxateur is opgesteld. Het Nationale hypotheek garantie accepteert taxatierapporten die door Taxateurs Unie gevalideerd zijn.

VBO Makelaar

VBOIs in 1985 opgericht en is een branche organisatie voor makelaars en taxateurs. Er zijn circa 1000 professionele makelaars en taxateurs bij deze organisatie aangesloten. Om lid te zijn/worden van VBO Makelaar moet je aan strenge eisen en gedragsregels voldoen. A & T Vastgoed is vanaf 2006 aangesloten bij VBO Makelaar.

SCVM

SCVMlogo2010Het SCVM is in 2001 opgericht na afschaffing van beëdiging van makelaars. Het SCVM staat voor Stichting Certificering Voor Makelaar en is een register voor makelaars. De ingeschreven makelaars moeten aan een aantal voorwaarden voldoen zoals een Verklaring van goed gedrag, in het bezit zijn van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheids-verzekering en het volgen van Permanente Educatie. Een inschrijving in het SCVM register is maximaal 5 jaar geldig. Na deze termijn wordt er opnieuw getoetst of dat de makelaar aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. A & T Vastgoed is vanaf 2006 ingeschreven in het SCVM Register.

NHG

nhg-logoNHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie.  Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is in 1993 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het eigen woning bezit en is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie.  Om een hypotheek te sluiten met NHG moet u aan een aantal voorwaarden voldoen zoals de inkomensnorm die door het NIBUD zijn opgesteld. Het voordeel van NHG is de garantie dat de WEW de restschuld bij een gedwongen verkoop door bijvoorbeeld werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid kwijt kan schelden als het buiten u schuld in een probleem situatie terecht bent gekomen is en u er alles aan gedaan heeft om de restschuld zoveel mogelijk te beperken.